oferta

Chcesz poznać naszą cenę - zadzwoń!


tel. 22 739 95 89


Grzejnik aluminiowy GAVIA 50 przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub miedzi.

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji max. 6 atm. (0,6 MPa).
Dopuszczalna temperatura środka grzewczego ? max. 1000C.

Zaleca się wyposażenie każdego grzejnika w odpowietrzacz automatyczny oraz zawory odcinające.

Zastosowana woda odpowiadać ma wymaganiom normy PN-93/C-04607, gdzie wartość współczynnika pH powinna mieścić się w granicach 8?8,5.

W przypadku montażu grzejnika w instalacji wykonanej zmiedzi odczyn pH wody nie powinien przekraczać 8, a jeżeli przekracza należy stosować inhibitory korozji dopuszczalne do użytku w Polsce.

Zaleca się zastosowanie jako uszczelnienie w połączeniach taśmę teflonową.

Dla uzyskania maksymalnej mocy cieplnej grzejnika zaleca się zachowanie minimalnych odległości:
? 10 cm od parapetu
? 2,5 cm od ściany
? 10 cm od podłogi

Parametry techniczne dla 10-cio żeberkowego grzejnika:

wysokość szerokość głębokość rozstaw przyłączy średnica przyłączy waga pojemność wydajność cieplna przy ?t=60K wydajność cieplna przy ?t=50K
mm mm mm mm cal kg litr W W
583 800 95 500 1 16,4 4,95 1576 1233


1 0 L A T G W A R A N C J Ipowrót do oferty