kontakt


Stara Wieś
ul. Grodziska 58
05-830 Nadarzyn

tel. (0 22) 739 95 89
tel. (0 22) 739 94 38
tel. (0 22) 739 94 39


godziny otwarcia:

pon-pt 7.00-16.00


e-mail:
biuro@instalsan-bud.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS 0000036477
Kapitał zakładowy 6.270.000 zł
wniesiony w całości

NIP PL5342134278


Wyświetl większą mapę